As­su­ran­ce-rap­port

GasTerra publiceert ieder jaar een jaarverslag. Dit jaarverslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2014. Ten opzichte van het voorgaande jaarverslag (over kalenderjaar 2013, publicatiedatum 13 februari 2014) hebben zich geen significante veranderingen voorgedaan wat betreft reikwijdte, afbakening, formulering en toegepaste meetmethoden.

Het jaarverslag 2014 is opgesteld aan de hand van de vierde generatie richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving (GRI G4). We rapporteren hierbij op core-niveau. Daarnaast  rapporteren we in overeenstemming met de wettelijke eisen voor jaarverslaggeving uit Boek 2 BW Titel 9, art. 391. In de GRI index staat welke GRI-indicatoren de onderneming in haar verslag opgenomen heeft. Vervolgens heeft KPMG dit geverifieerd. 

Downloads