Lees­wijzer

De hoofddoelstelling van dit jaarverslag is het informeren van stakeholders (belanghebbenden) over de visie en activiteiten van GasTerra. Omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen verankerd is in het doen en laten van de medewerkers van GasTerra, rapporteert de onderneming de financiële en maatschappelijke elementen al jaren in één jaarverslag. Voorgaande jaren (2012 en 2013) beoordeelde KPMG alleen de onderwerpen in het jaarverslag die gerelateerd waren aan de duurzaamheidsdoelgebieden Groen en Groningen. In 2014 heeft KPMG de reikwijdte van de assurance uitgebreid met het Gas-gedeelte.

Structuur

GasTerra heeft de drie grondbeginselen van MVO (PeoplePlanet en Profit) vertaald in drie doelgebieden die aansluiten bij de activiteiten van de onderneming: Gas, Groen en Groningen. Daarbij staat Gas voor de bedrijfsresultaten, Groen voor de ambitie om bij te dragen aan een verantwoorde energietranisitie en Groningen voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Alle activiteiten van GasTerra zijn terug te voeren op deze pijlers en Gas, Groen en Groningen vormen dan ook de hoofdstructuur van dit jaarverslag.

Richtlijnen

GasTerra publiceert ieder jaar een jaarverslag. Dit jaarverslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2014. Ten opzichte van het voorgaande jaarverslag (over kalenderjaar 2013, publicatiedatum 13 februari 2014) hebben zich geen significante veranderingen voorgedaan wat betreft reikwijdte, afbakening, formulering en toegepaste meetmethoden. 

Het jaarverslag 2014 is opgesteld aan de hand van de vierde generatie richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving (GRI G4). We rapporteren hierbij op core-niveau. Daarnaast rapporteren we in overeenstemming met de wettelijke eisen voor jaarverslaggeving uit Boek 2 BW Titel 9, art. 391. In de GRI-index staat welke GRI-indicatoren de onderneming in haar verslag opgenomen heeft. Vervolgens heeft KPMG dit geverifieerd. 

Naast de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving toetsen we ons jaarverslag tevens aan de transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken. Het jaarverslag over 2013 scoorde 154 van de 200 punten, 22 punten meer dan in 2012. We stellen ons ten doel om deze score met dit jaarverslag minstens te evenaren.