NGO

Non-gouvernementele organisatie, onafhankelijke organisatie die zich richt op een maatschappelijk belang.