MVO

Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan.