HSE

Health, Safety and Environment, overkoepelende term voor zaken die vallen onder gezondheid, veiligheid en milieu.