Groen gas

Opgewerkt biogas met dezelfde kwaliteitseigenschappen als conventioneel aardgas.