Foot­print

Uitstoot in CO2-equivalenten die verband houdt met het handelen van een persoon of organisatie.