CAM

Capacity Allocation Mechanism, Europese netcode waarin staat dat entry- en exit-transportcapaciteit als één gebundeld product moet worden aangeboden op veilingen.