Ba­lan­ce­ring

Het in evenwicht houden van de gasstromen in het gastransportnet.