Gro­nin­gen

Vi­sie

GasTerra heeft mede naar aanleiding van gesprekken met zijn stakeholders de drie bekende pijlers van maatschappelijk ondernemen vertaald in Gas, Groen en Groningen. De keuze voor Groningen ligt voor de hand. Het grootste deel van GasTerra's portfolio bestaat uit Gronings gas, maar afgezien daarvan vinden we het heel belangrijk om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de lokale samenleving waarvan we deel uitmaken. We sponsoren daarom verschillende activiteiten op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied. 

Na de oprichting van GasTerra als zelfstandig bedrijf in 2005 lag de nadruk in het sponsoringbeleid op activiteiten en projecten die de naamsbekendheid van de nieuwe onderneming in de regio konden verhogen. Belangrijkste voorbeeld hiervan is de financiële steun aan de Groningse professionele basketbalclub GasTerra Flames. Door de naam van ons bedrijf aan het team te verbinden, genereerden we maximale publiciteit. Uit extern onderzoek is gebleken dat deze aanpak succesvol is geweest. GasTerra is inmiddels een vaste en bekende waarde in de Groningse gemeenschap.

Nu de naamsbekendheid op een voldoende hoog niveau is beland, verleggen we onze aandacht naar het benadrukken van onze economische betekenis en het uitdragen van onze visie op het energie- en klimaatvraagstuk. Dit brengen we onder meer in de praktijk met de campagne ‘GasTerra Doet’. Binnen dit thema zijn vijf subthema’s benoemd: GasTerra inspireert, GasTerra verduurzaamt, GasTerra onderzoekt, GasTerra handelt en GasTerra verbindt. Afhankelijk van een sponsoractiviteit gaat GasTerra onder andere op de website GasTerra Doet dieper in op een subthema om zijn rol in de samenleving onder de aandacht te brengen.

Daarnaast zullen we de komende jaren stap voor stap steeds vaker kiezen voor maatschappelijke sponsoring. Deze koerswijziging houdt verband met veranderingen in de samenleving en met de eisen die wij stellen aan onze maatschappelijke rol. Van de gemeenschap wordt meer en meer gevraagd dat zij zelf verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit en leefbaarheid van haar leefomgeving. De verzorgingsstaat krijgt daardoor een ander, soberder karakter. Ondernemingen kunnen en moeten de leemte die daardoor ontstaat, niet opvullen, maar kunnen wel helpen om de overgang naar wat inmiddels bekend staat als de participatiesamenleving te vergemakkelijken. Ook op deze manier proberen we ons motto Energizing the future in de praktijk te brengen. 

In 2014 zijn we begonnen met deze herijking van het sponsoringbeleid. Onze sponsoring zal vanaf nu dus meer nadruk leggen op sociale projecten en initiatieven, uiteraard in het bijzonder in de regio Groningen. Concreet betekent dit dat goede doelen een belangrijkere positie krijgen toebedeeld dan voorheen. Waar we cultureel of sportief sponsoren, zoeken we altijd naar een mogelijke koppeling met bestaande goede doelen en stimuleren onze partners dat ook te doen. Dit is op zich niet nieuw. Voorbeelden: een substantieel deel van het sponsorgeld voor de Flames (inmiddels Donar genaamd) gaat ook naar sociale projecten. Het Noord Nederlands Orkest heeft deze zomer met onze steun een concert gegeven in een Groningse achterstandswijk. Ook de Ladies Run en de 4 mijl zijn verbonden met goede doelen.

Spon­so­ring

Als Gronings bedrijf richten we ons primair op de stad en regio. We sponsoren verschillende activiteiten waarbij we in 2014 onze aandacht verschoven van (top)sport naar maatschappelijke sponsoring. 

Sport, cultuur en maatschappij

In 2014 gaven we 900.000 euro uit aan sponsoringinitiatieven. Dit dient ook een bedrijfseigen doel. We willen hiermee de naam van de onderneming en de rol die wij lokaal en internationaal spelen, onder de aandacht te brengen. Dit beleid is de afgelopen jaren succesvol geweest. Zo bleek uit onderzoek dat de meeste Groningers GasTerra inmiddels kennen van naam. Dat geldt overigens niet in dezelfde mate voor de kernactiviteiten van het bedrijf; reden waarom we hier de komende periode meer aandacht aan zullen besteden. Het totale bedrag dat aan sponsoring wordt besteed, zal de komende jaren verminderen. 

Initiatieven die in 2014 ook konden rekenen op financiële steun van GasTerra zijn de Walk for Life (kankerbestrijding), Ladies Run (Pink Ribbon) en een initiatief van de Academie Minerva, die met steun van GasTerra een wedstrijd organiseerde onder studenten om hen te stimuleren kunstwerken rond het thema duurzaamheid en verduurzaming te maken. 

GasTerra Flames

Vorig jaar werd de Groningse basketbalploeg GasTerra Flames beker- en landskampioen. Dit was tevens het moment dat GasTerra afscheid nam als hoofdsponsor van de club. Met ingang van het seizoen 2014/2015 is de naam GasTerra Flames gewijzigd en heet de basketbalploeg weer als vanouds ‘Donar’. De komende twee seizoenen wordt de bijdrage aan de basketbalploeg geleidelijk afgebouwd. 

Infoversum

GasTerra heeft het mede mogelijk gemaakt dat op 18 juni 2014 het Infoversum, het enige full-dome 3D-theater van Nederland, zijn deuren kon openen voor het publiek. In het Infoversum kan het publiek kennismaken met wetenschap in de breedste zin van het woord. Door middel van films, tentoonstellingen, lezingen, concerten en congressen gaat de bezoeker op ontdekkingstocht. GasTerra is samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Gemeente Groningen en Target (de wis- en natuurkundefaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen) founding partner van het Infoversum. 

Eurosonic Noorderslag

Elk jaar worden tijdens Eurosonic Noorderslag, het topevenement waarin Groningen vier dagen lang in het teken van de Europese popmuziek staat, verschillende nationale en internationale acts opgevoerd en awards uitgereikt. Voor GasTerra is Eurosonic Noorderslag bij uitstek geschikt voor relatiemanagement en bovendien een belangrijk sponsorproject, omdat maatschappelijke en culturele doelen hier samenkomen. Zo is het openluchtfestival Eurosonic Air, een van de topattracties, gratis toegankelijk en daarnaast voor veel Europese muzikanten een belangrijk podium om internationaal door te breken. Binnen het geheel van Eurosonic Noorderslag sponsort GasTerra ook de GasTerra Energy Stage: een gratis toegankelijk podium waar Gronings poptalent zich kan manifesteren. 

Interview Edwin Valentijn, initiatiefnemer Infoversum

Interview Edwin Valentijn, initiatiefnemer Infoversum

Groningen is een van de vier plaatsen in Nederland waar sterrenkunde gestudeerd kan worden. Prof. dr. Edwin A. Valentijn (62) is een old hand van het onderdeel van de Rijksuniversiteit waar sterrenkundig onderzoek wordt verricht, het Kapteyn Instituut. Hij heeft al een lange wetenschappelijke loopbaan in de astronomie achter zich, die hem onder meer naar Genève, München, Madrid en het observatorium op het Canarische Eiland La Palma voerde. In zijn cv is echter meer te vinden dan astronomie. Edwin Valentijn houdt zich tegenwoordig primair bezig met informatietechnologie en is initiatiefnemer van- en drijvende kracht achter het in 2014 geopende Infoversum in Groningen. GasTerra is founding partner en hoofdsponsor van dit enige Full Dome 3D Theater in Nederland. Al deze activiteiten blijken in dit vraaggesprek nauw met elkaar verwant.

Lees het interview

Interview Edwin Valentijn, initiatiefnemer Infoversum

Als ik ergens m’n tanden inzet, laat ik niet snel los

Edwin Valentijn

Waarom astronomie?

‘Ik was van jongs af aan geïnteresseerd in het heelal en de sterren. Mijn vader nam me mee naar buiten in de tijd dat de nachten nog donker waren. Daar leerde ik nadenken over de grote vragen: Waar komen we vandaan? Waar gaan we heen? Dat bracht me er uiteindelijk toe voor de studie sterrenkunde in Leiden te kiezen. Ik ben gepromoveerd op radiosterrenkunde, om precies te zijn op clusters van sterrenstelsels bij prof. Harry van der Laan. Op m’n 26e kreeg ik een baan bij de ESO, de Europese Zuidelijke Sterrenwacht. Uiteindelijk ben ik in Groningen terechtgekomen. Mij werd gevraagd mee te werken aan de bouw van het Brits/Nederlands/ Spaans observatorium op La Palma. Toen die klus was geklaard ben ik definitief in Groningen aan de slag gegaan. Ik heb me hier onder andere beziggehouden met de ISO, de Infrared Space Observatory en het bouwen van een informatiesysteem voor de sterrenwacht in Chili. Kortom, ik ben actief geweest op vele gebieden van de astronomie: optisch, radio, infrarood, in de ruimtevaart en op sterrenwachten.’ 

Heeft u bijzondere voorkeuren binnen dit uitgebreide vakgebied?

‘Nee, ik ben juist geïnteresseerd in de integratie van de verschillende disciplines. De grootste gemene deler is de informatietechnologie. Het is dan ook niet verrassend dat ik me daar de laatste jaren in heb gespecialiseerd. Data science is nu een apart vakgebied geworden. 

Op een bepaald moment moesten we een nieuw informatiesysteem bouwen om de almaar groeiende vloedgolf van gegevens te verwerken. Het College van Bestuur zag daar ook veel in en zo ontstond Target: een publiek-private samenwerking met als doel Big Data-systemen te creëren. Een groot en belangrijk project van 32 miljoen euro, dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft gesubsidieerd. Een bekend en internationaal gewaardeerd programma als LifeLines, waarbij mensen dertig jaar lang worden gemonitord om te onderzoeken hoe ziektebeelden zich in families ontwikkelen, maakt er ook deel van uit. Zelf ben ik de oprichter van de Target Holding. Vanuit die constellatie en de opdracht van de universiteit en SNN dit project te commercialiseren, te “valoriseren” met een lelijk woord, konden we de basis van Target verbreden. Aan de private kant kwamen IBM, Oracle en een aantal MKB’s erbij. De Provincies Groningen en Drenthe bleken ook geïnteresseerd in Target als instrument van kennisverdieping en regionale ontwikkeling en droegen samen een som van 850.000 euro bij.’

Hoe ziet u zichzelf nu? Als astronoom of informatietechnoloog? 

‘Als astronoom! Big Data mag dan inmiddels een hot topic zijn, nieuw is het niet. Wij waren daar als sterrenkundigen al volop mee bezig, toen het hele begrip nog uitgevonden moest worden.’ 

Waar kwam het idee voor een Infoversum vandaan? 

‘Tja, hoe gaan die dingen. Ik was met mijn dochter op vakantie in Hamburg, en bezocht daar het Planetarium. Ik dacht toen: dit moeten we ook in Groningen hebben, een verlengstuk van de Big Data-systemen en tegelijkertijd een brug naar het brede geïnteresseerde publiek.

We hadden wat geld. In het kader van de publiek-private samenwerking binnen Target heb ik diverse partijen benaderd. Toen werd het een avontuur. Het is te danken aan de steun om ons heen dat het is gelukt: de RUG, de gemeente, de bouwbedrijven, Rabobank, Rottinghuis, CiG-Central Staal en GasTerra natuurlijk. We hebben veel hobbels moeten nemen, maar  tegenover iedere tegenslag stond een steunbetuiging. Ik zou er een jongensboek over kunnen schrijven!’

En alles volgens plan...

‘Dat heeft te maken met een onhebbelijke eigenschap van me. Als ik ergens m’n tanden inzet, laat ik niet snel los. Ik ben er in ieder geval trots op dat het volgens plan en binnen de bouwbegroting is gerealiseerd.’

Voldoet het Infoversum aan uw verwachtingen?

‘Volmondig ja. Zodra we iets speciaals doen, komt het publiek in groten getale. Dat is het hoofddoel en dat gaat fantastisch. We zien dat de mensen tevreden naar buiten gaan. Ik ben blij met die brug naar het brede publiek.’ 

Heeft het Infoversum ook een waardevolle wetenschappelijk functie?

‘Ja, het is naast een publiekstrekker ook een discovery theater voor wetenschappers. We kunnen wetenschappelijke data in 3D projecteren en in de beelden zaken ontdekken die in gewone 2D-afbeeldingen verborgen blijven. Dit bleek tijdens een congres over halstumoren. Die hebben we in 3D geprojecteerd, waar de specialisten erg enthousiast over waren. Met het Rekencentrum van de universiteit werken we voor dit doel volgens een business plan.’ 

Het Infoversum moet landelijk een zo breed mogelijk publiek bereiken. Ziet u kansen om ook de niet-Groningers naar het Infoversum te halen?

‘Zeker. We willen het Infoversum promoten als een nieuw medium, en tegelijkertijd het theaterkarakter behouden. Spannende dingen doen met het publiek, daar gaat het om. Daarom zijn we ook zo blij met de samenwerking met de energiepartijen in het Noorden: GasTerra, NAM en Gasunie.’

Welke rol ziet u hierbij voor uzelf?

‘Ik wil meer afstand nemen van de organisatorische zaken en me uiteindelijk vooral met de content  bezighouden. Zo ben ik nu bezig met een filmproject dat als werktitel The powers of two heeftHet idee is gebaseerd op The powers of ten uit 1977, een film die ons naar de grenzen en het ontstaan van het heelal brengt. The powers of two verwijst naar de digitale wereld en moet over het informatie-universum gaan. Het heelal is immers een grote informatiemachine. Thema’s als wie zijn wij, waar komen wij vandaan en wat is de rol van het heelal komen er ook in aan de orde.’

Weer terug bij die jongen van 16 die met zijn vader naar de sterren keek?

‘Precies.’