Neven­func­ties Di­rec­tie en Com­mis­sa­ris­sen Gas­Ter­ra

Nevenfuncties directie

Naam Functie Instantie Beloning
Anton Broenink Penningmeester St. Het Houten Huis nee
  Secretaris TKI Gas nee
       
Anton Buijs Lid Werkveld-adviescommissie Hanzehogeschool (Communicatieopleiding) nee
  Bestuurslid St. Culturele Relatie Evenementen Gasunie/GasTerra nee
  Adviserend lid Stichtingsbestuur Infoversum nee
  Voorzitter Externe communicatiecommissie Eurogas nee
  Lid Steering Committee GasNaturally Campaign nee
  Lid Stuurgroep Energy Convention nee
       
Gertjan Lankhorst Voorzitter Raad van Toezicht Hanzehogeschool nee
  Lid Permanente Commissie Goed Bestuur Vereniging Hogescholen nee
  Jurylid Ien Dales (Integriteits) Award nee
  Lid Advisory Board Clingendael International Energy Programme nee
  Bestuurslid Vereniging Energie-Nederland nee
  Bestuurslid Energy Delta Institute nee
  Lid Strategic Board Energy Valley nee
  President Eurogas nee
  Co-chair Energy Working Group en co-chair Project Delta Joint Business Dialogue Nederland-Rusland nee
  Bestuurslid St.Culturele Relatie Evenementen Gasunie/GasTerra nee
  Lid National Committee World Petroleum Council nee
  Lid Raad van Toezicht Marketing Groningen nee
  Bestuurslid Vereeniging van Handelaren anno 1847 nee
  Voorzitter Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland nee
  Lid Adviescommissie Groningen Bereikbaar nee
  Lid Executive Committee International Gas Union nee
  Lid Stuurgroep Energy Academy Europe nee
  Lid Strategische Adviesraad Bouw en Ondergrond TNO nee
       
Robert van Rede Lid Emmalaan Commissie Haren nee
       
Johan Stäbler Lid Raad van Advies Hanzehogeschool (International Business School) nee
       
Bart Westmaas Algemeen bestuurslid Noorderlink nee
  Board Member Connect International nee
       
Maurice de Wilde Lid Bestuur en Beleggingscommissie St. Pensioenfonds Gasunie nee
  Lid Raad van Toezicht Noord Nederlands Toneel nee
       
Herbert van Zijll de Jong      

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Commissarissen

naam functie
Stan Dessens Voorzitter van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc)
  Voorzitter van de stuurgroep fietsdiefstal
  Bestuurslid van de stichting Meld Misdaad Anoniem
  Voorzitter van de EB van CATO (CO2 Afvang Transport en Opslag)
  Voorzitter van de commissie Additionele Innovatieve Projecten (Borssele convenant)
  Lid Raad van toezicht Nationaal Lucht en ruimtevaartlaboratorium (NLR)
  Voorzitter van de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
  Bestuurslid van de stichting tot behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen
   
Dick Benschop President-directeur Shell Nederland B.V.
  Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
  Lid Dagelijks Bestuur VNCI
  Voorzitter Bestuur VNPI
  Voorzitter Nederlands Bestuur World Petroleum Congres
  Voorzitter Stichting Christiaan Huygensprijs
  Lid Bestuur Avond van Wetenschap en Maatschappij
  Lid Bestuur Apeldoorn British-Dutch Dialogue Conference
  Voorzitter Raad van Toezicht The Hague Institute of Global Justice
  Lid Raad van Toezicht Veer Stichting
  Lid Raad van Toezicht NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling)
  Lid Sponsorfonds bestuur Rotterdamse Schouwburg
  Lid Adviesraad Clingendael Energy Programme (CIEP)
  Lid Maatschappelijke Adviesraad Voortgezet Onderwijs (VO-Raad)
  Lid International Advisory Board of Amsterdam Centre for Contemporary Studies (ACCESS Europe)
  Lid Trilateral Commission
   
Jan Dirk Bokhoven Chief Executive Officer, EBN B.V.
  Lid Adviesraad Clingendael International Energy Programme (CIEP)
  Lid Strategische Adviesraad Energy TNO
   
Pieter Dekker Vice President Joint Venture Governance, Upstream International Integrated Gas West, Shell
  Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)
  Lid Raad van Commissarissen NoordzeeWind B.V.
   
Mark Dierikx Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken
  Lid topteam Energie
   
Joost Van Roost President-directeur Esso Nederland B.V.
  Voorzitter, ExxonMobil Petroleum & Chemical, bvba
  Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)
  Vice-President bij de American Chamber of Commerce in Belgium
  Bestuurder bij de American Chamber of Commerce in The Netherlands
  Trustee bij United Fund of Belgium
  Lid Adviesraad Clingendael International Energy Programme (CIEP)
  Lid Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
   
Filip Schittecatte Gas Marketing Manager, Netherlands JV, ExxonMobil Gas & Power Marketing